Rehabilitace zvířat

Repinka Repinka Repinka

CO JE REHABILITACE ZVÍŘAT?

Rehabilitace zvířat je specializovaný obor veterinární medicíny, který se zaměřuje na obnovu zdraví, pohyblivosti a kvality života domácích zvířat, která se zotavují po úrazech, nemocech nebo operacích, a také na léčbu chronických onemocnění. Mezi hlavní aspekty rehabilitace zvířat patří:

Fyzikální terapie
Rehabilitace často zahrnuje různé techniky fyzikální terapie, jako je fototerapie, termoterapie nebo elektromagnetická terapie.

Léčba bolesti
Rehabilitační péče se zaměřuje na účinnou úlevu od bolesti pomocí cílených terapií, jako je tepelná/chladová terapie, laserová terapie nebo masáž.

Vodoléčba nebo také aquaterapie/hydroterapie
Terapie ve vodě, včetně podvodního běžeckého pásu, pomáhá zvířatům s problémy s klouby nebo omezenou hybností v důsledku neurologických onemocnění.

Manuální terapie
Techniky jako masáž, strečink, myofasciální uvolnění nebo mobilizace/manipulace s klouby pomohou zvýšit flexibilitu, rozsah pohybu a ulevit od bolesti.

Asistenční pomůcky
Rehabilitační péče může zahrnovat použití dlah, ortéz, vozíků, závěsů nebo postrojů, které poskytují podporu a ochranu během procesu hojení.

Léčebné plány šité na míru
Rehabilitační plány jsou přizpůsobeny jedinečným potřebám každého zvířete, což zajišťuje komplexní a individuální přístup.

Preventivní péče
Rehabilitace může také pomoci odhalit potenciální problémy dříve, než se stanou závažné a podpořit tak celkové zdraví a pohodu.

Zlepšení kvality života
Hlavním cílem rehabilitace zvířat je obnova zdraví, zlepšení pohodlí, pohyblivosti a celkové kvality života.

JAKÉ JSOU VÝHODY REHABILITACE ZVÍŘAT?

Zkracuje dobu zotavení
Rehabilitace zvířat pomáhá urychlit proces zotavení tím, že podporuje hojení a předchází komplikacím. Toho se dosahuje prostřednictvím řady metod, jako jsou masáže, aquaterapie a terapeutická cvičení.

Snižuje bolest a nepohodlí
Zvířata, která prodělala operaci nebo utrpěla zranění, mohou pociťovat bolest a nepohodlí. Rehabilitace může pomoci tento stav zmírnit tím, že poskytne techniky tlumení bolesti, jako je studená laserová terapie, termoterapie a mobilizace měkkých tkání.

Zvyšuje pohyblivost a flexibilitu
Rehabilitace pomáhá zlepšit pohyblivost a flexibiltu pomocí terapeutických cvičení a protahovacích technik, které zvyšují rozsah pohybu, sílu a zlepšují koordinaci a rovnováhu.

Pomáhá předcházet budoucím zraněním
V rámci rehabilitace lze zvířata naučit správným technikám pohybu a poskytnout jim cviky na posílení svalů, zlepšení flexibility a koordinace. To pomáhá předcházet budoucím zraněním nebo opětovnému zranění.

Zlepšuje kvalitu života
Rehabilitace zvířat může zlepšit kvalitu jejich života tím, že jim umožní získat zpět nezávislost, pohyblivost a svobodu. To je důležité jak pro zvířata, která jsou využívána k práci a službě, tak pro sportující nebo rodinné psy a a seniory.

Repinka

JAK REHABILITACE PROBÍHÁ?

Rehabilitace zvířat je specializovaný léčebný přístup zaměřený na zlepšení fyzické, emocionální a behaviorální pohody zvířat. Tento proces zahrnuje kombinaci terapií a intervencí přizpůsobených jedinečným potřebám každého zvířete. Zde se blíže seznámíte s procesem rehabilitace zvířat:

1. Posouzení stavu

Prvním krokem v procesu rehabilitace je posouzení stavu zvířete. To zahrnuje komplexní zhodnocení anamnézy, aktuálních příznaků a celkového zdravotního stavu zvířete. Fyzioterapeut úzce spolupracuje s veterinárním lékařem zvířete na vypracování individuálního léčebného plánu.

Repinka

2. Plán léčby

Na základě posouzení stavu vypracujeme individuální plán léčby, který může obsahovat řadu terapií a metod. Ty mohou zahrnovat aquaterapii, masáže, studenou laserovou terapii a terapeutická cvičení. Ve většině případů je třeba metody kombinovat podle aktuálních potřeb. Součástí léčebného plánu je také plán domácí péče a cvičební plán.

3. Terapeutické metody

Terapeutické metody používané při rehabilitaci zvířat jsou navrženy tak, aby podporovaly hojení, snižovaly bolest a zánět, zlepšovaly pohyblivost a pružnost a předcházely budoucím zraněním. V závislosti na konkrétních potřebách zvířete používáme kombinaci různých modalit, abychom dosáhli optimálních výsledků.

4. Pravidelné hodnocení průběhu

V rámci ošetření pravidelně sledujeme průběh léčby a hodnotíme pokroky vašeho zvířete. Podle potřeby upravujeme léčebný plán. Naším cílem je pomoci vašemu zvířeti dosáhnout maximální pohyblivosti a zlepšit celkovou kvalitu jeho života.

V naší ordinaci jste během ošetření a v průběhu celého procesu rehabilitace pod kontrolou veterinárního lékaře.