mobilizace a manipulace

Pomocí mobilizačních technik se odstraňují především kloubní blokády. Ty vznikají po operacích, úrazech, při špatném držení těla, při jednostranné zátěži nebo jako následek špatných pohybových stereotypů. Mobilizace je jemné, šetrné ošetření, při kterém se snažíme zvětšit rozsah pohybu v daném kloubu a odstranit bolestivou blokádu.