cvičení

Repinka Repinka

Stejně jako u lidí, je i u zvířat nezbytnou součástí rehabilitace cvičení. Podle typu onemocnění, operace, stádia hojení, ale i kondice pacienta se volí náročnost a zaměření cviků.

Co cvičením trénujeme?

Jedná se především o trénink propriocepce, tedy “polohocitu”, trénink rovnováhy a v dalších stádiích pak o trénink síly a vytrvalosti.

Koho a proč cvičíme?

Terapeutická cvičení jsou součástí většiny rehabilitačních plánů. Cvičíme především se psy po operacích, kteří např. nechtějí zatěžovat operovanou končetinu nebo se psy, kteří mají změněný pohybový vzorec následkem neurologických onemocnění.
Další skupinou jsou starší pacienti, kteří často trpí bolestmi zad a kloubů. Těm pomáháme udržet svalovou hmotu a předejít dalším bolestem a zraněním.
Cvičení je důležitou součástí u sportujících psů, kteří s úspěchem využívají také aquaterapii jako doplňkovou aktivitu a součást kondiční přípravy.

Co ke cvičení potřebujeme?

Cvičení může probíhat jak na souší, tak ve vodě. Využíváme řadu pomůcek jako jsou nafukovací míče, válce a čočky nebo kužely, kavalety a senzomotorické podložky.
Speciálním typem je cvičení ve vodním prostředí, aquaterapie. pro cvičení s minimální zátěží kloubů je voda (viz.aquaterapie). t

Co je “domácí program”?

V řadě případů je třeba cvičit i doma - obzvlášť u neurologických pacientů. Stejně důležité je ale i po operacích páteře nebo velkých kloubů. Všude tam, kde potřebujeme psa znovu naučit psa správně končetiny používat, se to bez pravidelného cvičení neobejde.
Všechny cviky Vám ukážeme a během ošetření Vás naučíme jejich správné provedení.
Pro domácí cvičení není nutné kupovat drahé pomůcky. Většina cviků lze provést i s tím, co je běžně doma nebo v přírodě během procházek.