cvičení

Repinka Repinka

Nezbytnou součástí rehabilitace je cvičení. Podle typu onemocnění, operace, stádia hojení a kondice pacienta se volí náročnost a zaměření cviků.

Co cvičením trénujeme?

Jedná se především o trénink propriocepce, tedy “polohocitu”, trénink rovnováhy a v dalších stadiích pak o trénink síly a vytrvalosti.

Koho a proč cvičíme?

Cvičíme především se psy po operacích, kteří např. nechtějí zatěžovat operovanou končetinu nebo se psy, kteří mají změněný pohybový vzorec následkem neurologických onemocnění.
Další skupinou jsou starší pacienti, kterým pomáháme udržet svalovou hmotu a předejít bolestem a zraněním.
Cvičení je důležitou součástí u sportujících psů, kteří s úspěchem využívají aquaterapii jako doplňkovou aktivitu a součást kondiční přípravy.

Co ke cvičení potřebujeme?

Využíváme řadu pomůcek jako jsou nafukovací míče, válce a čočky nebo kužely, kavalety a senzomotorické podložky. Ideálním prostředím pro cvičení s minimální zátěží kloubů je voda (viz.hydroterapie).

Co je “domácí program”?

V řadě případů je třeba cvičit i doma - zvlášť u neurologických pacientů - v rámci konzervativní léčby nebo naopak po operacích páteře se to bez domácí péče neobejde.
Všechny cviky Vám ukážeme a během ošetření Vás naučíme jejich správné provedení.